Domingo, 18 De Abril De 2021
Carretera de Lleida, El Pla de Sant Tirs, Ribera d'Urgellet - 25796 Teléfono: 973 387045 Fax: 973 387045
ajuntament@riberaurgellet.cat

Portada

Informació Legal

El titular del present lloc web és:

AJUNTAMENT DE RIBERA DURGELLET     

CIF: P2520900H

CARRETERA DE LLEIDA S/N, CP 25796 EL PLA DE SANT TIRS (LLEIDA)

EMAIL: ajuntament@riberaurgellet.ddl.net

Tots els continguts del lloc web de lAjuntament -que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.- són, bé propietat de lAjuntament, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web Ajuntament  és propietat exclusiva de lAjuntament i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web de lAjuntament és del propi Ajuntament o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació;, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de lAjuntament o dels seus proveïdors.

LAjuntament i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de lAjuntament són marques protegides per lAjuntament. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de lAjuntament (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Ajuntament constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

LAjuntament es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, lAjuntament es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de lAjuntament com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i lAjuntament no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. LAjuntament no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament, directament o indirectament, a través del web de lAjuntament.

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que lAjuntament inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que lAjuntament no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a lAjuntament no implica que aquest l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de lAjuntament es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats de lAjuntament.

LAjuntament exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de lAjuntament o de webs de tercers.

LAjuntament no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de lAjuntament.

El contingut del web de lAjuntament únicament és aplicable a territori espanyol.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web és lAjuntament. El tractament de dades es realitza dacord a les competències municipals i els serveis que ens sol·licita.

Els tractaments de dades que es realitzen des del web són:

Tractament

Per a què farem servir les seves dades

Quant de temps conservarem les seves dades

Serveis i tràmits

Tractarem les seves dades per a la gestió dels serveis i tràmits que realitzi. Les seves dades podran ser cedides a tercers segons les necessitats del servei i dacord amb la legislació.

Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades, que es conservaran per a garantir el compliment de les competències i responsabilitat de lAjuntament.

Activitats

Tractarem les seves dades per a la gestió i organització de les activitats de lAjuntament. Les imatges de les activitats podran ser publicades per a la difusió de lacte.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi celebrat lactivitat. Després d'això es conservaran com a part del registre històric de lAjuntament.

Bústia de contacte

Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de lAjuntament.

 

Ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment com a propi interessat o en qualitat de representat o tutor legal i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos, el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.


En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

 

No es transferiran les seves dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.


La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució dels serveis que ens ha demanat i l'aplicació de les competències pròpies de lAjuntament.

 

Per dur a terme les activitats i serveis de lAjuntament fem ús de serveis (Seu electrònica, hostatges del web, etc.) que es troben allotjats en plataformes tecnològiques de empreses dedicades a aquest fi. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes empreses apliquin les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades. Vostè pot:

 

  • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi doferir un servei.

 

Si desitja exercir els seus drets o conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme lAjuntament, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades, mitjançant la remissió dun escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Ajuntament de Ribera dUrgellet  Delegat de Protecció de Dades  Carretera de Lleida S/N, CP 25752 El Pla de Sant Tirs (Lleida) o a la seu electrònica de lAjuntament (https://www.seu-e.cat/web/riberadurgellet).

Si desitja exercir els seus drets o conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme lAjuntament, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint un escrit a lAjuntament de Ribera dUrgellet  Delegat de Protecció de Dades  Carretera de Lleida S/N, CP 25752 El Pla de Sant Tirs (Lleida) o bé per correu electrònic a ajuntament@riberaurgellet.ddl.neto a través de la Seu Electrònica mitjançant una instància general.

LAutoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és lOrganisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a lAdministració Pública Catalana, si vostè considera que lAjuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa shi pot dirigir per tal dinterposar-hi una reclamació.

 

 

Buscador

Ayuntamiento
Todas las administraciones

Destacados

Mapa Web